Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven viaemotionalanorexic emotionalanorexic
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. 
— Jacek Podsiadło
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Do dziś najgorsze myśli nieraz mną targają, że może tak się umiera. Po prostu nie przyjdzie się, nie odpisze na list, nie podniesie słuchawki telefonu.
— Wiesław Myśliwski, „Ucho igielne”
Reposted fromlifeless lifeless viahormeza hormeza
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

6501 d660
1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
1628 dd8b 500
9696 be21
Reposted frompastelowe pastelowe vianosiemka nosiemka

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viahormeza hormeza
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
If you expect nothing from somebody you are never disappointed.
Sylvia Plath, The Bell Jar (via thequotejournals)
Reposted fromLittleJack LittleJack
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove vianosiemka nosiemka
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viahormeza hormeza
Sam fakt przetrwania nie wymaga siły, to tylko wegetacja z dnia na dzień. Kto nauczy się żyć pomimo wszystko, odniesie zwycięstwo.
— Jasinda Wilder
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahormeza hormeza
4324 14df
Reposted fromcalifornia-love california-love viahormeza hormeza
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl